เกี่ยวกับเรา

“Do you see over yonder, friend Sancho, thirty or forty hulking giants? I intend to do battle with them and slay them.”

— ณฐมณ เตชอัศวกิจ
Natamon Techaasawakij
Artist & Writer

ศิลปะคือความงามที่ไร้ขีดจำกัด เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง
แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีใครให้ราคากับมันเลยก็ตาม
แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ ด้วยความคิด อารมณ์ และความรู้สึกจากศิลปินแล้ว สิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้

Art is boundless beauty. It is something that has value in itself.
Even if it was built from something that no one has given a price to it But when those things were rebuilt with thoughts, emotions and feelings from the artist
That thing will become invaluable.

Degree
nyxcosmeticsthcrown “Crown” (1 out of 20)
nyxcosmeticsth “Pennywise The Dancing Clown’’ (1 out of 20)
first runner-up Hairworld run fun fest 2019